Talvikokous 27.3.2022

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin työjärjestys.

Päätettiin hyväksyä toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle.

Valittiin Martti Kahelin johtokunnan puheenjohtajaksi.

Juha Salomaa, Juha Riekkinen ja Jorma Riikonen valittiin uudelleen johtokuntaan.

Seuraavat ovat erovuorossa ensi vuonna: Henri Heimonen, Pasi Hämäläinen ja Heini Jauhiainen

Toiminnantarkastajaksi valittiin: Jouko Kumpulainen Varalle: Kari Riikonen

Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

Päätettiin seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta:

Liittymismaksu: ei maanomistaja 200 €.

Jäsenmaksu vuodelle 2022: 35 €

Kannattaja jäsenmaksu: Vapaaehtoinen summa

Vahvistettiin alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

Vahvistettiin seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin:Johtokunnan jäsenet

Valittiin Henri Heimonen hirviporukan johtajaksi.

Päätettiin SML:n Pohjois-Savon piirille tehtävistä esityksistä:- ei esityksiä

Keskustelua muista esille tulleista asioista:

  • - kesätapahtuma alustavasti la 13.8.2022
  • - heiniä riistalle voi hakea sovittaessa Juha Riekkiseltä.