RISTISKYLÄN ERÄSTÄJÄT RY
KESÄKOKOUS 2021 PÖYTÄKIRJA
Aika: 15.8.2021 klo 12.30 -13.20.
Paikka: Ristiskota, Ristisentie 612, Pielavesi

Läsnä:
Henri Heimonen
Heidi Jauhiainen
Tomi Riikonen
Antti Kahelin
Oiva Karell
Jonathan Niskanen
Arto Jauhiainen
Pauli Kahelin
Jukka Niskanen
Jani Venäläinen
Kari Riikonen
Jorma Riikonen
Juha Riekkinen
Martti Kahelin
Pasi Hämäläinen

1. § Kokouksen avaus, metsästysseuran puheenjohtaja Martti Kahelin.
Puheenjohtaja Martti Kahelin kokouksen aluksi onnitteli 60 vuotta täyttänyttä Jorma Riikosta.
Seuran lahjana pitkäaikaiselle jäsenelle luovutettiin Marttiinin puukkotehtaan Hirvipuukko. Tämän
jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Kahelin ja sihteeriksi Pasi Hämäläinen

3. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Kokouskutsu on ollut seuran kotisivuilla sekä jäsenistölle on lähetetty kutsut sähköpostilla.
Sähköpostien perillesaapumisessa on ollut vaihtelua. Todettiin läsnä olevan 15 seuran jäsentä yllä
olevan nimiluettelon mukaisesti. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ ääntenlaskijaa
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Kahelin ja Kari Riikonen.

5. Hyväksytään työjärjestys.
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin liitteen mukainen käsiteltävien asioiden lista.

6. Päätetään rauhoitusajoista / -alueista
Johtokunta esitti, että joulurauha on 24-25.12. 2021, ja että johtokunta voi päättää metsästyksen
rajoituksista myöhemmin. Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

7. Päätetään saaliskiintiöistä
Päätettiin saaliskiintiöistä seuraavasti:
-riekko rauhoitetaan
-pyy ja jänis, ei kiintiöitä
- yksi kukkometso ja viisi teertä syksyllä sekä kaksi kukkoteertä talvimetsästyksessä-22.

8. Päätetään vieraana metsästävästä
Päätettiin vieraana metsästävästä:
- vieraan päivälupa 5 €, lunastettava ennen metsästyksen aloittamista, tosite maksusta oltava
mukana metsällä, puhelimen näytöllä esitettävä riittää.
- nollakortti pienpetometsästykseen on hankittava seuran nettisivuilta ennen metsästyksen
aloittamista, nettisivuille laaditaan selkeät toimintaohjeet vieras- ja nollakorteista.
-seuran jäsenen oltava vieraan mukana, enintään 2 vierasta päivässä/ seuran jäsen
-vieraan saalis menee jäsenen kiintiöstä
- vieraalta alueelta tulevasta pienpetoajosta tulee ilmoittaa Martti Kahelinin puhelinnumeroon
toimintaohjeita varten.
- supikoiran pyyntiin ei sovelleta vieras- tai nollakorttisääntöjä.

9. Päätetään saalistilaston / riistakortin palauttamisesta
Päätettiin saalistilaston / riistakortin palauttamisesta netissä omariista.fi -palvelun kautta.

10. Koemaastojen päivämäärät ajokoira- ja hirvenhaukkukokeisiin
Päätettiin luovuttaa koemaastot Jyskehaukut 28.8.2021 -tapahtumaa varten. Muita
koemaastoanomuksia ei hyväksytty.

11. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin uudenvuoden juhlien järjestämisestä koronatilanteen niin salliessa, hirvipeijaiset
jäävät koronatilanteen vuoksi järjestämättä.
Keskusteltiin metsästysseuran jäsenten tärkeästä yhteistyöstä erityisesti riistahavaintojen
keskinäisessä jakamisessa ja ilmoittamisessa OmaRiistaan.

12. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Martti Kahelin Pasi Hämäläinen

kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Kari Riikonen Antti Kahelin