Talvikokous

Tiedote

Aika: 29.1.2017
klo 12.00


Paikka: Ristiskota

Kokouksen avaus metsästysseuran

puheenjohtaja Antti Kahelin.


Valittiin
kokoukselle puheenjohtaja:

Antti Kahelin

sihteeri: Juha Salomaa

Kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa:

Aarne Salomaa ja
Pasi Hämäläinen.


Todettiin
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


Hyväksyttiin
työjärjestys


Päätettiin
hyväksyä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien
lausunto edelliseltä vuodelta sekä tilien hyväksyminen ja
tilinpäätöksen vahvistaminen. Päätettiin myöntää tili- ja
vastuuvapaus johtokunnalle.


Valittiin
Antti Kahelin johtokunnan puheenjohtajaksi.


Jouni Serguskin,

Martti Kahelin

ja

Esa Antikainen

valittiin uudelleen johtokuntaan.


Seuraavat ovat erovuorossa ensi vuonna:

Juha Salomaa, Juha Riekkinen ja Jorma Riikonen

Tilintarkastajiksi
valittiin: Kari Riikonen ja Jouko Kumpulainen

Varalle: Osmo
Malinen ja Maija Tolonen.


Vahvistettiin
toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.


Päätettiin
seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta:
Liittymismaksu:

ei maanomistaja: 200 €

Maanomistaja: puolet liitymismaksusta

Jäsenmaksu
vuodelle 2017: 35 €


kannattajajäsenmaksusta:
Vapaaehtoinen summa


Vahvistettiin
alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.


Vahvistettiin
seuran edustajat ja heidän varamiehensä
piirikokouksiin:
Johtokunnan jäsenet ( matkakorvaus )


Keskusteltiin
kota/lahtivaja alueen maanlunastuksesta, lohkomisesta puidenkaadosta.


Päätettiin
SML:n Pohjois-Savon piirille tehtävistä esityksistä:
- ei
esityksiä


Keskustelua
muista esille tulleista asioista:
- yhteismetsästys , talkoot.


Puheenjohtaja Antti Kahelin

päätti kokouksen

Kesäkokous elokuu 2016

Pöytäkirja

Aika: 14.8.2016 klo 12.00

Paikka: Ristiskodalla, Ristisentie 612

Läsnä: Lista liitteenä

 1. Kokouksen avasi metsästysseuran puheenjohtaja Antti Kahelin.
 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja: Antti Kahelin
  sihteeri: Juha Salomaa
 3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi:
  -Seuran kotisivuilla
  - sähköposti
 4. Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ ääntenlaskijaa: Henri Heimonen ja Jani Venäläinen
 5. Hyväksyttiin työjärjestys.
 6. Päätettiin rauhoitusajoista / -alueista
  - Joulurauha 24-26.12
  - Johtokunta voi päättää metsästyksen rajoituksista myöhemmin.
 7. Päätettiin saaliskiintiöistä
  -1 kpl metso/Uros/ jäsen, Huomioi mahdollinen valtakunnallinen rauhoitus.
  -4 kpl teeri / jäsen
  -pyy ja jänis, ei kiintiöitä
  - riekko rauhoitettu
 8. Päätettiin vieraana metsästävästä
  -päivälupa 5 €
  -seuran jäsenen oltava vieraan mukana
  -luvat johtokunnan jäseniltä ja Arto Jauhiaiselta, lunastettava etukäteen
  -vieraan saalis jäsenen kiintiöstä.
  -luvat voi maksaa myös netin kautta, viestiin metsästyspäivät
 9. Päätettiin saalistilaston / riistakortin palauttamisesta
  - palautetaan netissä. ( Omariistapalvelu )
 10. Päätettiin koemaastojen luovuttamisesta ajokoirakokeisiin
  -27.8 la Lintu
  - 3.9 la Jyske Hirvi, Lintu
  - 18.9 su ajo
  - 21.9 ke hirvi
  - 24.9 la ajo
  - 31.12 nuoret koirat hirvi
  - 25.2 la ajo.
 11. Vahvistettiin hirvenmetsästyksen säännöt
 12. Muut asiat
  - tonttikaupat, puunkaatotalkoot
 13. Puheenjohtaja päätti kokouksen

Kesäkokouksen osallistujat:

Jorma Riikonen

Juha Salomaa

Kari Riikonen

Juho Riikonen

Pasi Hämäläinen

Minna Perälä

Pauli kahelin

Antti Kahelin

Martti Kahelin

Oiva Karell

Arto Jauhiainen

Marko Savolainen

Jani Venäläinen

Jouni Serguskin

Henri Heimonen

Markku Kahelin

Pekka Antikainen

Esa antikainen

Ari-Matti Sihvonen

Kesäkokous kootut asiat

Päätettiin rauhoitusajoista / -alueista
- Joulurauha 24-26.12
- Johtokunta voi päättää metsästyksen rajoituksista myöhemmin.

Päätettiin saaliskiintiöistä
-1 kpl metso/Uros/ jäsen, HUOMIO METSO RAUHOITETTU!!!
-4 kpl teeri / jäsen
-pyy ja jänis, ei kiintiöitä
- riekko rauhoitettu

Päätettiin vieraana metsästävästä
-päivälupa 5 €
-seuran jäsenen oltava vieraan mukana
-luvat johtokunnan jäseniltä ja Arto Jauhiaiselta käteisellä, lunastettava etukäteen
-vieraan saalis jäsenen kiintiöstä.
-luvat voi maksaa myös netin kautta, viestiin metsästyspäivät

Päätettiin koemaastojen luovuttamisesta ajokoirakokeisiin

-la 5.9.2015Jyske Hirvi
- ke 15.9.2015Ajo
- ke 7.10.2015hirvi
- pe 30.10.2015 hirvi
- su 27.12.2015hirvi

Muut asiat
- Päätettiin ostaa Reviiripalvelu seuralle.

Reviiripalvelusta tiedoitetaan näillä sivuilla.

Tiedote 2015

Tässä tulee otteita talvikokouksen pöytäkirjasta. Riistakortti on saatavissa Metsästäjäliiton/ Pohjois-Savon www.sivuilla ja sitä voisi täyttää pitkin vuotta ja muistaa merkitä myös riistanhoitotyöt ylös ja tietenkin saalis.. Muistakaa palauttaa kortit vuoden lopussa. Voi palauttaa myös sähköpostilla.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Hyväksyttiin työjärjestys

Päätettiin hyväksyä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta sekä tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle.

Valittiin Anti Kahelin johtokunnan puheenjohtajaksi.

Esa Antikainen, Jouni Serguskin ja Martti Kahelin valittiin uudelleen johtokuntaan.
Seuraavat ovat erovuorossa ensi vuonna: Juha Salomaa, Juha Riekkinen ja Jorma Riikonen

Tilintarkastajiksi valittiin: Kari Riikonen ja Jouko Kumpulainen
Varalle: Osmo Malinen ja Sirpa Malinen.

Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

Keskusteltiin Kota/lahtivaja alueen lunastamisesta sekä lohkomiskustannuksista.

Jäsenmaksu vuodelle 2015: 65€

Tänä ja ensivuonna korotettu jäsenmaksu, maanlunastus ja lohkomiskuluihin!!

Puheenjohtaja: Antti Kahelin

Kevättömäntie 11 as3,
71780 Harjamäki

Puh: 0404111685
antti_kahelin@suomi24.fi

Sihteeri:Juha Salomaa

Kisapolku 19

72400 PIELAVESI

Puh: 040 8277782

Kaikki jäsenet joilla on sähköpostiosoite ja ei ole sitä vielä ilmoittanut
lähettäkää tieto sihteerille: juha.salomaa@pp.inet.fi .. säästetään postikuluissa.

Seuran nettisivut: http://ristiskylanerastajat.com